gullvivebacken bild
Klövenhöjs Ran "Sigge"
Klövenhöjs Ran "Sigge"
Klövenhöjs Ran "Sigge"
Klövenhöjs Ran "Sigge"
Klövenhöjs Ran aka Sigge
Klövenhöjs Ran aka Sigge
Klövenhöjs Ran aka Sigge
Klövenhöjs Ran aka Sigge
Klövenhöjs Ran aka Sigge
Klövenhöjs Ran aka Sigge
Klövenhöjs Ran aka Sigge
Klövenhöjs Ran aka Sigge

Gullvivebackens Excellent Estelle
är parad med
Klövenhöjs Ran
vi hoppas på valpar kring 10 september 2020
leverans i början av november